1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Image recognition on clothing and fashion items
Συγγραφέας: Rammos, Panagiotis, Ράμμος, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 12/16/2020

Σελίδες:  1