1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Breast cancer classification via statistical learning techniques, with applications to the Wisconsin diagnostic data set
Συγγραφέας: Pardali, Sofia, Παρδάλη, Σοφία
Ημερομηνία: 09/28/2021

Σελίδες:  1