1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. "A longitudinal study of the factors that affect firms" Ability to shape technological evolution and to exert a broad influence on technological change
Συγγραφέας: Papazoglou, Michalis
Ημερομηνία: 17-12-2015

Σελίδες:  1