1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Robust decision making and convex risk measures computation
Συγγραφέας: Papayiannis, Georgios
Ημερομηνία: 27-08-2015

Σελίδες:  1