1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. The constitution of collective memory in massive multiplayer on-line game virtual communities: conceptual foundations and design implications for collective memory systems
Συγγραφέας: Παπαργύρης, Αντώνιος Α., Papargyris, Anthony A.

Σελίδες:  1