1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Essays on banking: modelling and forecasting default rates, impact of competition οn capitalization & time and cross patterns analysis of loans charge offs, recoveries and net charge offs
Συγγραφέας: Papaioannou, Christos, Παπαϊωάννου, Χρήστος

Σελίδες:  1