1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Use of event data to predict player performance in soccer
Συγγραφέας: Paidoulias, Athanasios, Παιδούλιας, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 07/14/2022

Σελίδες:  1