1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Algorithms for fair division with indivisible items
Συγγραφέας: Ντόκος, Απόστολος, Ntokos, Apostolos
Ημερομηνία: 07/01/2019

Σελίδες:  1