2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. An M/G/1 queue system cart deliveries
Συγγραφέας: Mytalas, George
Ημερομηνία: 09-2002
2. Queues, quality control and success runs: methodology and applications in production
Συγγραφέας: Μύταλας, Γεώργιος, Mytalas, George
Ημερομηνία: 09-2002

Σελίδες:  1