1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Application of machine learning methods in baseline covariate adjustment to improve the efficiency of clinical trials
Συγγραφέας: Μολιώτης, Δημήτριος, Moliotis, Dimitrios
Ημερομηνία: 30-08-2020

Σελίδες:  1