1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Shipping and oil & gas stock returns interrelation with macroeconomic, financial and crude oil factors using panel regression
Συγγραφέας: Μανωλάκος, Θεόδωρος, Σκληρός, Σωτήριος
Ημερομηνία: 30-11-2022

Σελίδες:  1