1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Continuous authorization over HTTP using decentralized identifiers documents and verifiable credentials through Microsoft ION and Sidetree protocol
Συγγραφέας: Κυρίτσης, Νικόλαος, Kyritsis, Nikolaos
Ημερομηνία: 23-09-2023

Σελίδες:  1