1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Optimization methods for production scheduling: models, algorithms and applications in IoT driven flexible manufacturing systems
Συγγραφέας: Κασαπίδης, Γρηγόρης, Kasapidis, Gregory
Ημερομηνία: 15-12-2022

Σελίδες:  1