1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Forward - backward stochastic differential equations with random coeffcients and applications to finance
Συγγραφέας: Kartala, Xanthi-Isidora
Ημερομηνία: 13-07-2016

Σελίδες:  1