1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Machine learning applications in credit scoring
Συγγραφέας: Καρέζος, Ευγένιος, Karezos, Evgenios
Ημερομηνία: 22-11-2019

Σελίδες:  1