1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Vessel's performance calculation by the implementation of ISO 19030:2016
Συγγραφέας: Kamaras, Grigorios, Gkougketas, Angelos
Ημερομηνία: 07-12-2022

Σελίδες:  1