2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Probabilistic models in financial mathematics
Συγγραφέας: Kalpinelli, Evangelia A.
Ημερομηνία: 07-2006
2. Hyperbolic SPDEs: analytical and numerical study using Wiener Chaos approach
Συγγραφέας: Καλπινέλλη, Ευαγγελία Α., Kalpinelli, Evangelia A.
Ημερομηνία: 2011

Σελίδες:  1