1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Legal technology: automating a supervised CRM update process from a web source related to judicial decisions (Gov.gr) using Python
Συγγραφέας: Καλλιπέτσης, Διογένης, Kallipetsis, Diogenis
Ημερομηνία: 31-01-2024

Σελίδες:  1