1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. IPO underpricing: theory, evidence, and an empirical application from CEO education as a signal of issuer's quality
Συγγραφέας: Καλλίας, Δημήτριος, Kallias, Dimitrios
Ημερομηνία: 28-02-2023

Σελίδες:  1