1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Exploring uni-modal, multi-modal and few-shot deep learning methods for diagnostic captioning
Συγγραφέας: Καλιόσης, Παναγιώτης, Kaliosis, Panagiotis
Ημερομηνία: 30-11-2023

Σελίδες:  1