1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Sustainable shipping: the perspective of LNG as marine fuel
Συγγραφέας: Kalampaliki, Eleni-Athanasia, Καλαμπαλίκη, Ελένη-Αθανασία
Ημερομηνία: 07-01-2020

Σελίδες:  1