1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. I am, therefore I buy: symbolic and status consumption in the clothing industry
Συγγραφέας: Imvrioti, Nikoleta-Yakinthi, Ιμβριώτη, Νικολέτα-Υακίνθη
Ημερομηνία: 2021

Σελίδες:  1