1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Investigating skewness-kurtosis relationship in shipping markets: evidence for deviations from normality
Συγγραφέας: Iliopoulou, Alexia, Πανταζής, Βίκτωρ
Ημερομηνία: 22-12-2020

Σελίδες:  1