1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Exploring team cohesion and conflict in entrepreneurial teams during the early venture creation process
Συγγραφέας: Διακαναστάση, Έλλη, Diakanastasi, Elli
Ημερομηνία: 28-07-2023

Σελίδες:  1