1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Prediction of bankruptcy with machine learning techniques
Συγγραφέας: Ντεζές, Θεοδώρος, Dezes, Theodoros
Ημερομηνία: 01/30/2018

Σελίδες:  1