1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Big data portfolio optimization & an application to the U.S. stock market
Συγγραφέας: Δεδεμάδη, Μαρία, Dedemadi, Maria
Ημερομηνία: 16-03-2022

Σελίδες:  1