1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Negotiating the Premium: a multifactor analysis of M&A deals in the paper and packaging industry
Συγγραφέας: Daras, Ioannis, Δάρας, Ιωάννης
Ημερομηνία: 28-09-2023

Σελίδες:  1