2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Bayesian MCMC in operational risk modelling
Συγγραφέας: Dalmara, Aikaterini
Ημερομηνία: 01-2015
2. MCMC estimation of Poisson Integer–valued Autoregressive Moving Average time series models
Συγγραφέας: Dalmara, Aikaterini
Ημερομηνία: 01-2015

Σελίδες:  1