1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Bayesian multivariate meta-analytic models in surrogate clinical endpoint evaluation
Συγγραφέας: Δάκη, Βάγια, Daki, Vagia
Ημερομηνία: 31-08-2023

Σελίδες:  1