1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Detecting similar fraudulent profiles through betting patterns by utilizing the k-nearest neighbors algorithm
Συγγραφέας: Dagre, Aikaterini, Δαγρέ, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 28-11-2019

Σελίδες:  1