1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Stochastic dynamic programming and practical applications
Συγγραφέας: Χρήστου, Κωνσταντίνα, Christou, Konstantina

Σελίδες:  1