1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Geographical attribution of greek inscriptions using machine learning and deep learning methods
Συγγραφέας: Chatzipanagiotou, Maria, Χατζηπαναγιώτου, Μαρία
Ημερομηνία: 30-10-2020

Σελίδες:  1