1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Discrete time Markov decision processes: theory and applications
Συγγραφέας: Μπούττνερ, Δημήτριος, Bouttner, Dimitrios
Ημερομηνία: 2022

Σελίδες:  1