1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Bayesian Statistical Process Control: Predictive Control Charts for continuous distributions in the regular exponential family
Συγγραφέας: Μπουραζάς, Κωνσταντίνος, Bourazas, Konstantinos

Σελίδες:  1