1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Numerical methods for the simulation of diffusion processes and applications in finance
Συγγραφέας: Μπουγιουκλή, Ευσταθία, Bougioukli, Efstathia

Σελίδες:  1