1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Statistical and computational efficiency comparison between MCMC and Hamiltonian Monte Carlo with application in epidemiological models
Συγγραφέας: Barmpounakis, Petros, Μπαρμπουνάκης, Πέτρος
Ημερομηνία: 2018

Σελίδες:  1