1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Optimal portfolio construction: Black Litterman vs Modern Portfolio Theory
Συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος, Νικόλαος, Anagnostopoulos, Nikolaos
Ημερομηνία: 30-11-2022

Σελίδες:  1