1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Pricing models for freight options: a comparative analysis of Black-Scholes, binomial trees and Monte Carlo simulations
Συγγραφέας: Αμιράλης, Εμμανουήλ, Amiralis, Emanuel
Ημερομηνία: 31-10-2023

Σελίδες:  1