Συλλογές
Τίτλος Recovering the value function of derivatives via simulation and Neural Networks with an application to structured products
Εναλλακτικός τίτλος Ανάκτηση της συνάρτησης αξίας παράγωγων προϊόντων μέσω προσομοίωσης και νευρωνικών δικτύων με εφαρμογή στα δομημένα προϊόντα
Δημιουργός Bourmpouli, Alkistis-Marina, Μπουρμπούλη, Άλκηστις-Μαρίνα
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Statistics
Episcopos, Athanasios
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 42p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9647
Περίληψη This thesis proposes a data-driven approach by means of learning Neural Networks to recover the value function of derivatives with simulation and Neural Networks with an application to structured products.
Αυτή η διατριβή προτείνει μια προσέγγιση βάσει δεδομένων μέσω της εκμάθησης Νευρωνικών Δικτύων για την ανάκτηση της συνάρτησης αξίας παραγώγων με την χρήση προσομοίωσης και Νευρωνικών Δικτύων με εφαρμογή σε δομημένα προϊόντα.
Λέξη κλειδί Νευρωνικά δίκτυα
παράγωγα
δομημένα προϊόντα
Neural Networks
derivatives
structured products
Διαθέσιμο από 2022-09-21 11:04:10
Ημερομηνία έκδοσης 31-08-2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-09-21 11:04:10
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/