Συλλογές
Τίτλος Customer segmentation in marketing using classification algorithms and clustering based on RFM analysis
Εναλλακτικός τίτλος Διαχωρισμός πελατολογίου στο μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας αλγόριθμους ταξινόμησης και ομαδοποίηση με βάση τις μεταβλητές RFM
Δημιουργός Bartsokas, Nteivint-Pantelis, Μπαρτσώκας, Ντέιβιντ-Παντελής
Συντελεστής Psarakis, Stelios
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics
Kostaki, Anastasia
Papageorgiou, Ioulia
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 92p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9564
Περίληψη Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι το direct marketing μέσω machine learning αλγορίθμους. Το 1ο μέρος είναι classification μάρκετινγκ καμπανιών για το αν θα είναι επιτυχημένες ή όχι και το 2ο μέρος θα είναι clustering στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών (RFM analysis).
The main target of this master thesis is direct marketing through machine learning algorithms. The first part of the master thesis is classification on marketing campaigns based on whether are successful or not. The second part is clustering based on the RFM analysis in order to identify how many groups or clusters we have into our database.
Λέξη κλειδί Στατιστική μάθηση
Ομαδοποίηση
Ανάλυση δεδομένων
Ταξινόμηση
Άμεσο μάρκετινγκ
Direct marketing
Classification
Clustering
RFM analysis
Statistical learning
Διαθέσιμο από 2022-07-05 21:34:23
Ημερομηνία έκδοσης 07/01/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-07-05 21:34:23
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/