Συλλογές
Τίτλος Crisis recovery and monetary policy
Εναλλακτικός τίτλος Νομισματική πολιτική και αντιμετώπιση κρίσεων
Δημιουργός Zenzefili, Marianna, Ζενζεφίλη, Μαριάννα
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies
Kammas, Pantelis
Economides, George
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 60p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9535
Περίληψη Στην εργάσια ερευνήθηκαν τα διάφορα εργαλεία νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών και η χρήση τους σε περιόδους κρίσεων. Μελετήθηκαν εξίσου εγχώριες χρηματοοικονομικές κρίσεις όσο και παγκόσμιες και τέλος εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα των νομισματικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν
In the dissertation the several monetary policy measures that central banks have ,and their use, were examined. Both country-wide and worldwide financial crises were examined and ,lastly, the efficiency of the monetary policy tools used was evaluated.
Λέξη κλειδί Monetary policy
Financial crisis
Sweden crisis
Mexico crisis
Turkey crisis
Great depression
Great recession
Covid-19 pandemic crisis
Χρηματοοικονομική κρίση
Νομισματική πολιτική
Διαθέσιμο από 2022-06-15 22:45:56
Ημερομηνία έκδοσης 2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-06-15 22:45:56
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/