Συλλογές
Τίτλος Intended & perceived HRM: η μελέτη του αεροπορικού κλάδου στην Ελλάδα με έμφαση στο τι σχεδιάζεται και τι γίνεται αντιληπτό
Εναλλακτικός τίτλος Intended & perceived HRM: a study of the Greek aviation industry focusing on what is planned and what is perceived
Δημιουργός Οικονομοπούλου, Ιωάννα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γαλανάκη, Ελεάννα
Νικολάου, Ιωάννης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 111σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9302
Περίληψη The aviation industry in its total has been occupying a little less than 66 million employees worldwide (Dοdd, 2018). The variety of the unique roles within the industry, along with the seemingly rapid way the aviation scenery changes, combined with the very interdependent relationship it has with safety, makes it not only one of a kind, but also intriguing to be studied.In Greece, the aviation industry has been through many stages of change through the years, until it evolved to the current one, as we know it. From public companies, which were operating all over the world and were the trademark of Hellenism over the globe, until today, the roles of the employees along with the responsibilities they shall handle, remain quite a lot and of high importance. The challenge, which arises, from the variety and the distinctiveness of the industry roles, is really crucial for the human resources employees, because, despite the wide range of the roles, there is also a high number of employees per aviation company which makes the equation even more difficult.The aim of this thesis is to, firstly, research the Greek aviation industry and the environment that shapes it, through analyzing its functionality. Secondly, to research the HR policies and HR practices that are implemented in the Greek aviation companies, and of course, the way in which those policies and practices pass along the employees and are perceived. Through this thesis, there will be conclusions regarding what is implemented from the airlines’ human resources departments and the way the aviation employees comprehend them. The possibility of finding a difference between the aforementioned two (Intended-Implemented Gap), may contribute to the efforts of the HR professionals of the Greek aviation companies for a better and more successful organizational functionality.
Ο αεροπορικός κλάδος ανέκαθεν αποτελούσε έναν κλάδο ο οποίος απασχολεί είτε έμμεσα είτε άμεσα περίπου 66 εκατομμύρια εργαζομένους ανά τον κόσμο (Dοdd, 2018). Η ποικιλία των ξεχωριστών ρόλων των εργαζομένων μέσα στα πλαίσια του, καθώς και ο ραγδαίος τρόπος με τον οποίο αλλάζουν τα δεδομένα του, σε συνδυασμό με την άρρηκτη σχέση του με τον τομέα της ασφάλειας, τον καθιστούν μοναδικό και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ως προς μελέτη.Στην Ελλάδα, ο κλάδος έχει περάσει πολλά στάδια διαφοροποίησης, μέχρι να εξελιχθεί στο τωρινό του τοπίο. Από εταιρίες δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες ταξίδευαν ανά τον κόσμο και ήταν σήμα κατατεθέν του ελληνισμού απανταχού, έως το σήμερα, οι ρόλοι των εργαζομένων με τις ευθύνες που τους διέπουν, παραμένουν πολλοί και ιδιάζουσας σημαντικότητας. Η πρόκληση, η οποία προκύπτει, από την ποικιλία και την ιδιαιτερότητα των ρόλων, για τα στελέχη της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού είναι μεγάλη, καθώς πέραν του πολυποίκιλου των ρόλων, υπάρχει και το ζήτημα του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων ανά εταιρία.Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι αρχικά να διερευνήσει τον ελληνικό αεροπορικό κλάδο και το πλαίσιο το οποίο τον διέπει, αναλύοντας την λειτουργεία του, αλλά και να εστιάσει στις πολιτικές και πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες εφαρμόζονται εσωτερικά στις εταιρίες του, και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο εκείνες μεταλαμπαδεύονται στους εργαζόμενους. Μέσα από την παρούσα, συνεπώς, θα προκύψουν συμπεράσματα αναφορικά με το τι εφαρμόζεται από τα τμήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ) και το πως πραγματικά οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τα παραπάνω. Η διαπίστωση τυχόν διαφοράς μπορεί να συνδράμει στην προσπάθεια των επαγγελματιών ΔΑΔ των αεροπορικών εταιριών για την καλύτερη και ευρρυθμότερη λειτουργία του οργανισμού τους.
Λέξη κλειδί HR intended
HR perceived
Internal communication
HR policies
Aviation industry
Εσωτερική επικοινωνία
Εφαρμοζόμενη ΔΑΔ
Αντιλαμβανόμενη ΔΑΔ
Αεροπορικός κλάδος
Πολιτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Διαθέσιμο από 2022-03-27 19:18:21
Ημερομηνία έκδοσης 03/22/2022
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-03-27 19:18:21
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/