Συλλογές
Τίτλος Cryptocurrency market: herd behavior during the COVID-19 pandemic
Εναλλακτικός τίτλος Αγορά κρυπτονομισμάτων: αγελαία συμπεριφορά κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19
Δημιουργός Σκουτέρη, Μιράντα, Skouteri, Miranda
Συντελεστής Georgoutsos, Dimitrios
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance
Kavousanos, Emmanuel G.
Drakos, Konstantinos
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 59p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9015
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά το φαινόμενο της αγελαίας συμπεριφοράς στην αγορά κρυπτονομισμάτων κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Η πανδημία συνιστά πρωτόγνωρο γεγονός για την εν λόγω αγορά, που εμφανίστηκε μόλις την προηγούμενη δεκαετία, και η έρευνα των επιπτώσεών της είναι μείζονος σημασίας για επενδυτές και συμμετέχοντες στην αγορά. Αντλώντας δεδομένα για 20 κυρίαρχα κρυπτονομίσματα από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2021, ερευνούμε την ψυχολογία της αγέλης με στατικά οικονομετρικά μοντέλα αλλά και δυναμικές μεθοδολογίες όπως Rolling Window και Quantile Regression. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά των κρυπτονομισμάτων τείνουν να εγκαταλείπουν τις δικές τους πεποιθήσεις και να ακολουθούν το πλήθος αμέσως μετά την έξαρση της πανδημίας COVID-19. Στη συνέχεια όμως, κατά την περίοδο πρωτοφανούς άνθισης των κρυπτονομισμάτων, συναντάμε το αντίθετο φαινόμενο μεταξύ των επενδυτών, γνωστό ως «antiherding». Διαπιστώνουμε επίσης ότι υπάρχει ασυμμετρία στην εμφάνιση της συμπεριφοράς της αγέλης μεταξύ ημερών με αρνητικές και θετικές αγοραίες αποδόσεις. Συγκεκριμένα, όταν η αγορά κινείται πτωτικά, συναντάμε την ψυχολογία της αγέλης αλλά ημέρες με πολύ υψηλές αγοραίες αποδόσεις υπάρχει «antiherding». Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης με βάση τα ποσοστημόρια (quantile regression) δείχνουν ότι η συμπεριφορά της αγέλης επικρατεί σε επίπεδα μέχρι και το μέσο της κατανομής καθώς αφορούν περιόδους αβεβαιότητας. Έγινε επίσης προσπάθεια σύνδεσης των κρυπτονομισμάτων με τις χρηματαγορές όσον αφορά την ψυχολογία της αγέλης όμως δεν βρέθηκαν στοιχεία που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Μη-ορθολογικά φαινόμενα σαν αυτά φέρουν σημαντικές επιπτώσεις για τους επενδυτές, τους συμμετέχοντες στην αγορά κρυπτονομισμάτων αλλά και για τους φορείς χάραξης πολιτικής που οδηγούν σε αστάθειες στην αγορά, αυξημένο κίνδυνο και αναποτελεσματικότητα.
Τhis thesis investigates whether the COVID-19 pandemic impacted the cryptocurrency market in regard to herding behavior. The global pandemic is an unprecedented event for the decade-old cryptocurrency market and investigating its financial effects is of great interest and importance for investors and market participants. By utilizing daily data for 20 leading cryptocurrencies from July 2018 to July 2021, we explore herding through static and dynamic methodologies, as well as quantile regression. We find that cryptocurrency market participants abandon their own beliefs and follow the market consensus during the outbreak of COVID-19. However, after the first shock of the pandemic passed, cryptocurrency prices skyrocketed and significant antiherding behavior prevailed in the market. Herding also behaves asymmetrically; during down market movements investors exhibit herd behavior whereas in periods of extremely positive market returns the phenomenon of antiherding is present. Quantile regression estimates show that herding persists in quantiles at and below the median level because they indicate times of instability and uncertainty. Moreover, it was attempted to establish a connection between cryptocurrencies and financial markets in terms of herding but no supporting evidence was indicated. Irrational phenomena as such have serious implications for market participants and policy makers, ranging from insufficient portfolio diversification to additional systematic risk and market inefficiency.
Λέξη κλειδί Πανδημία Covid-19
Covid-19
Herding behavior
Cryptocurrency market
Antiherding
Pandemic Covid-19
Κρυπτονομίσματα
Αγελαία συμπεριφορά
Διαθέσιμο από 2022-01-04 15:54:36
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2022-01-04 15:54:36
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/