Συλλογές
Τίτλος Νομισματική πολιτική σε ένα υπόδειγμα δύο χωρών
Δημιουργός Καρδαρά, Στυλιανή
Συντελεστής Κορλίρας, Παναγιώτης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Φιλιππόπουλος, Απόστολος
Αλογοσκούφης, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 64σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Νέοι ορίζοντες μέσα από τους οποίους οι νομισματικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την οικονομία προκύπτουν στις ανοικτές οικονομίες. Για παράδειγμα, οι διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαδικασία μετάδοσης που συνδέει τις νομισματικές διαταραχές με το προϊόν και τον πληθωρισμό. Οι ανοικτές οικονομίες αντιμετωπίζουν την πιθανότητα των οικονομικών διαταραχών οι οποίες προέρχονται κι από άλλες χώρες κι αυτό δημιουργεί ερωτήματα για τον κατάλληλο σχεδιασμό της οικονομικής - νομισματικής πολιτικής.
Λέξη κλειδί Νομισματική πολιτική
Monetary policy
Economic policy
Οικονομική πολιτική
Ημερομηνία 31-01-2011
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/