Συλλογές
Τίτλος Blockchain architecture for food supply chains
Δημιουργός Katsara, Ioanna, Κατσάρα, Ιωάννα
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Informatics
Siris, Vasilios A.
Polyzos, George C.
Voulgaris, Spyridon
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 39p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8888
Περίληψη Σε μια κοινωνία παγκόσμιας και μαζικής παραγωγής και προώθησης προιόντων η ασφάλεια μεταφοράς, η ευκολία, η ποιότητα καθώς και ο έλεγχος αυτών παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και την οργάνωση κάθε εταιρίας. Καθε προϊόν που υπάρχει στο τραπέζι μας περνάει απο διάφορα στάδια και η πορεία από την παραγωγή στην κατανάλωση λέγεται αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, Food Supply Chain (FSC). Η αξιοποίηση έμπιστων πληροφοριών απο την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δίνει την ικανότητα μείωσης ελαττωματικών προϊόντων. Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας των Blockchains υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε έμπιστα και ακέραια δεδομένα μέσω ενός αποκεντροποιημένου συστήματος. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάζουμε και αξιολογούμε ένα σύστημα βασισμένο σε blockchains πάνω στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων με σκοπό την αποθήκευση πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτό να βρεθεί το στάδιο που ευθύνεται για την αλλοιωμένη ποιότητα κάποιου προϊόντος.Συνδυάσαμε δημόσια και ιδιωτικά blockchains σε μια αρχιτεκτονική τριών επιπέδων και μαζί με την ενεργοποίηση πολλών διαφορετικών ιδιωτικών αλυσίδων για την αποθήκευση δεδομένων το σύστημα μπορει να υποστηρίξει FSC χωρίς περιορισμό στον αριθμό των σταδίων που εμπεριέχει, χωρίς έξτρα κόστη και καθυστερήσεις. Επίσης, προσθέτει δυνατότητα κλιμάκωσης αφού επιτρέπει τη συμμετοχή από οσοδήποτε πολλούς χρήστες και εταιρίες. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει η ικανότητα να εξισορροπηθεί το φορτίο σε κάθε αλυσίδα με τη χρήση ενός manager ο οποίος ενεργοποιεί μια αλυσίδα σε περίπτωση που η ποσότητα των συναλλαγών στις υπόλοιπες αλυσίδες είναι ικανή να προκαλέσει καθυστερήσεις.
The immutability and decentralization of Blockchain technology provide a continuous motivation for its use in various aspects of everyday needs. Its application on the Food Supply Chain (FSC) can play an important role in the safe and secure transferring of items from production to consumption. FSCs comprise a number of diverse stages with different qualitative properties, as well as different quantitative requirements, in terms of the processing throughput that they are expected to support. In case of faulty products there is a need for traceability in order to detect the stage of the process which needs improvement and to minimize the probability of low-quality deliveries. Thus, by building a decentralized system and saving the data required throughout the process, quality control can become more dependable. With blockchain-based traceability, trust is not required among participants and the information of sensors from the different stages can assist in detecting the user and the reason for the faulty products. In this thesis, we present and evaluate an architecture of a blockchain traceability system with a combination of public and private ledgers which allows the implementation of multiple FSCs with $k$ different stages. Our system can support countless products and companies by connecting to multiple ledgers instantaneously and with the assistance of a load balancer. The load balancer in case of overload on the activated private blockchains has the ability to include an extra ledger for additional throughput.
Λέξη κλειδί Traceability
Αλυσίδες καταχωρήσεων
Αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
Food supply chain
Blockchains
Διαθέσιμο από 2021-11-09 12:13:00
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-11-09 12:13:00
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/