Συλλογές
Τίτλος The non-linear impact of debt on economic growth: the empirics
Εναλλακτικός τίτλος Η μη-γραμμική επίδραση του χρέους στην οικονομική ανάπτυξη: εμπειρική προσέγγιση
Δημιουργός Γκιόκα, Μαρία, Gioka, Maria
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Economics
Καλυβίτης, Σαράντης
Φιλιππόπουλος, Απόστολος
Οικονομίδης, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 95p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8145
Περίληψη This essay surveys part of the empirical literature dealing with the non-linear relationship between debt and growth and thresholds effects.In recent years, particularly after the financial crisis, many researchers studied the possibility of a non-linear relationship and threshold effects in the debt-growth relation and their empirical work has identified various thresholds.We present and analyze the data, methodology, model, robustness checks and results of the papers studying the non-linear debt-growth nexus published over the years 2010 to 2015. Their researches are subject to a number of conceptual and methodological issues that are also analysed. The papers are presented following a way that is considered a logical sequence which is based on the separation of the research’s results among 4 improvised categories. The categories regard the existence of the non-linear relationship and the existence and level of thresholds.
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιείται επισκόπηση ενός μέρους της εμπειρικής βιβλιογραφίας που αφορά την μη-γραμμική σχέση μεταξύ χρέους και οικονομικής ανάπτυξης καθώς και τα επίπεδα του χρέους στα οποία εντοπίζεται η μη-γραμμικότητα (όρια/thresholds).Τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά την χρηματοοικονομική κρίση, πολλοί ερευνητές εξέτασαν την πιθανότητα μη-γραμμικής επίδρασης του χρέους στην οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με αυτές τις εμπειρικές μελέτες εντοπίστηκαν διάφορα επίπεδα χρέους τα οποία επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη με μη-γραμμικό τρόπο.Παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα, η μεθοδολογία, τα ερευνητικά μοντέλα, οι έλεγχοι ανθεκτικότητας και τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών που δημοσιεύθηκαν την περίοδο 2010-2015. Επίσης, αναλύονται όλα τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα των ερευνών τους. Οι έρευνες οργανώνονται και παρουσιάζονται στην βάση διαμοιρασμού των αποτελεσμάτων των ερευνών σε 4 κατηγορίες. Η αυτοσχέδια αυτή κατηγοριοποίηση θεωρείται ότι ακολουθεί μια λογική σειρά και επιτυγχάνει συνοχή.
Λέξη κλειδί Σχέση χρέους-οικονομικής ανάπτυξης
Χρέος
Οικονομική ανάπτυξη
Μη-γραμμικότητα
Όρια
Debt
Economic growth
Debt-growth relationship
Non-linearity
Threshold effects
Διαθέσιμο από 2020-12-08 16:33:21
Ημερομηνία έκδοσης 01-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-12-08 16:33:21
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/