Συλλογές
Τίτλος H επίδραση των εκπτωτικών κωδικών στο customer experience των efood users
Εναλλακτικός τίτλος The effect of discount codes on the customer experience of efood users
Δημιουργός Χρυσανθακόπουλος, Ανδρέας
Συντελεστής Ψιλούτσικου, Μαρίνα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σιώμκος, Γεώργιος
Τσακαρέστου, Μπέττυ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8077
Περίληψη The main purpose of this paper was to investigate whether the coupon policy after an unpleasant experience affects the behavior of efood users and, more specifically, whether it ensures the maintenance of the level of their number of orders and the total amount of money they spend through efood.Various relevant factors were considered. It turned out, basically, that the aforementioned efood user data does not change if the measurements before and after the coupon are compared, and also that users do not redeem the coupons offered to them after a recorded complaint.
Βασικό σκοπό της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση του κατά πόσο η πολιτική παροχής κουπονιού μετά από μία δυσάρεστη εμπειρία επηρεάζει την συμπεριφορά των χρηστών του efood και, πιο συγκεκριμένα, αν εξασφαλίζει την διατήρηση του επιπέδου του πλήθους παραγγελιών τους και του συνολικού χρηματικού ποσού που εκείνοι δαπανούν μέσω του efood.Εξετάσθηκαν διάφοροι σχετικοί παράγοντες. Προέκυψε, βασικώς, ότι δεν μεταβάλλονται τα προαναφερθέντα δεδομένα χρήστη του efood εάν συγκριθούν αντίστοιχα οι μετρήσεις πριν και μετά την παροχή κουπονιού και, επίσης, ότι οι χρήστες δεν εξαργυρώνουν σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό τα κουπόνια που τους προσφέρονται μετά από ένα καταγεγραμμένο παράπονό τους.
Λέξη κλειδί Κουπόνια
Εμπειρία πελάτη
Εξαργύρωση
Coupons
Customer experience
Retention
Διαθέσιμο από 2020-10-20 16:30:59
Ημερομηνία έκδοσης 2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-10-20 16:30:59
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/