Συλλογές
Τίτλος Peer effects in teams
Εναλλακτικός τίτλος Εξωτερικότητες εντός ομάδων
Δημιουργός Φασουλής, Ραφαήλ, Fasoulis, Rafail
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Economics
Ζαχαριάς, Ελευθέριος
Μιαούλη, Αναστασία
Γκενάκος, Χρήστος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 65p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7529
Περίληψη Over the last few years, an increasing number of papers try to estimate social externalities through personal relationships across many settings and for many outcomes. The tendency of individuals to create bonds with other people who have similar characteristics and the fact that peers influence one another make hard to identify the actual impact that the group has on the individual. This study uses data from NBA and aims to examine whether drafted players respond to the performance outcome of their teammates and in what direction. In other words, do your teammates make you better or worse? I exploit the draft lottery process where rookie players are randomly assigned to teams overcoming the sorting problem. My methodology consists of three different equations which I try to estimate through regression analysis. These approaches are based on a linear-in-means model (Manski 1993) and each of them addresses the identification problems delivering consistent estimates of peer effects parameters. Players’ performance is measured by an efficiency rating, known as EFF while their background which presents an ability measure is given by their previous season’s EFF. In addition, identifying which teammates and drafted players are placed in the bottom, middle or in the top of the background distribution I examine if peer effects differ from low-ability to high-ability players and teammates. Overall, the results indicate the existence of negative peer effects from teammates to drafted players. However, adding nonlinearities in the model, it seems that “bad” players experience negative peer effects, “good” players are positively affected by their teammates, but both of them are benefited the most when having low-ability teammates.
Τα τελευταία χρόνια, ένας αυξανόμενος αριθμός επιστημονικών ερευνών προσπαθεί να εκτιμήσει κοινωνικές εξωτερικότητες μέσα από τις προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων σε πολλά περιβάλλοντα και για διάφορες συμπεριφορές. Η τάση τον ατόμων να δημιουργούν δεσμούς με άλλους ανθρώπους που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και το γεγονός ότι τα μέλη σε μια ομάδα επηρεάζουν ο ένας τον άλλον κάνει δύσκολη την αναγνώριση της πραγματικής επίδρασης που έχει η ομάδα πάνω σε μια ατομική μονάδα. Αυτή η μελέτη χρησιμοποιεί στοιχεία από το NBA και αποσκοπεί στο να εξετάσει αν οι παίχτες που έχουν γίνει draft αποκρίνονται στην απόδοση των συμπαιχτών τους και προς ποια κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, οι συμπαίχτες σου σε κάνουν καλύτερο ή χειρότερο; Εκμεταλλεύομαι την διαδικασία λοταρίας του Draft όπου οι νέοι παίχτες πηγαίνουν σε ομάδες με τυχαίο τρόπο αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της αυτοεπιλογής. Η μεθοδολογία μου αποτελείται από τρεις διαφορετικές εξισώσεις που προσπαθώ να εκτιμήσω μέσα από ανάλυση παλινδρόμησης. Αυτές οι προσεγγίσεις έχουν ως βάση το γραμμικό μοντέλο σε μέσους (Manski 1993) και κάθε μία είναι απαλλαγμένη από τα προβλήματα εκτίμησης δίνοντας συνεπείς εκτιμήσεις για τις παραμέτρους μου μετράνε αυτές τις εξωτερικότητες. Η απόδοση των παιχτών δίνεται από έναν δείκτη αποτελεσματικότητας, γνωστός ως EFF ενώ το "υπόβαθρο" τους που μετράει την ικανότητα τους δίνεται από τον EFF της προηγούμενης χρονιάς. Επιπρόσθετα, εντοπίζοντας ποιοι παίχτες και συμπαίχτες βρίσκονται χαμηλά, στην μέση ή στην κορυφή της κατανομής των ικανοτήτων τους, εξετάζω εάν οι επιδράσεις διαφέρουν για τους χαμηλής και υψηλής ικανότητας παίχτες αλλά και συμπαίχτες. Γενικά, τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδεικνύουν αρνητικές εξωτερικότητες των συμπαιχτών προς τους παίχτες που έχουν γίνει draft. Όμως, προσθέτοντας μη γραμμικούς όρους στο μοντέλο φαίνεται πως οι "κακοί" παίχτες λαμβάνουν αρνητικές επιδράσεις, οι "καλοί" παίχτες επηρεάζονται θετικά από τους συμπαίχτες τους, αλλά και οι δύο τύποι παιχτών επωφελούνται περισσότερο όταν έχουν συμπαίχτες χαμηλής ικανότητας.
Λέξη κλειδί Ομάδα
Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις
Εξωτερικότητες
Χώρος εργασίας
Μπάσκετ
Externalities
Team
Social interactions
Workplace
Basket
Διαθέσιμο από 2020-02-09 12:57:24
Ημερομηνία έκδοσης 01/31/2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-02-09 12:57:24
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/