Συλλογές
Τίτλος Ψηφιακός μετασχηματισμός στις επιχειρήσεις: πρακτική άσκηση στη NESTLÉ HELLAS SA
Εναλλακτικός τίτλος Digital business transformation: internship at NESTLÉ HELLAS SA
Δημιουργός Μιχαηλίδη, Ιλιάνα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Βρεχόπουλος, Αδάμ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 76σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7396
Περίληψη This diploma thesis is based on internship at Nestlé Hellas SA at the marketing department of the brand NESCAFÉ Dolce Gusto. At this thesis, there is also, a bibliographical overview of digital business transformation, a very contemporary concept, that is constantly evolving.
Η διπλωματική εργασία βασίζεται πάνω στην πρακτική άσκηση στην Nestlé Hellas Α.Ε., στο τμήμα μάρκετινγκ του brand NESCAFÉ Dolce Gusto Επίσης, στην εργασία αυτή, γίνεται και μια βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, μία έννοια πολύ σύγχρονη, που συνεχώς εξελίσσεται.
Λέξη κλειδί Ψηφιακός μετασχηματισμός
Επιχειρήσεις
Μάρκετινγκ
Digital transformation
Business
Marketing
Nestlé S.A.
Διαθέσιμο από 2019-11-13 21:30:56
Ημερομηνία έκδοσης 2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-13 21:30:56
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/