Συλλογές
Τίτλος H πληροφόρηση των φορολογικών εξόδων
Εναλλακτικός τίτλος The value relevance of tax surprise
Δημιουργός Κυριακοπούλου, Ιουλία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τζόβας, Χρήστος
Παπαδάκη, Αφροδίτη
Χέβας, Δημοσθένης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 43σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7341
Περίληψη The purpose of this study is to examine the value relevance and information content of income tax between two periods (tax surprise). Despite evidence from the existing literature for the value relevance of tax surprise over the years, there is little research to extend the issue to countries beyond the United States or to consider conditions that affect its information. To investigate the above objective, data from Germany and France for 2010 and 2015 were used. This research examines how the tax surprise and earnings surprise are related with returns, share prices and earnings growth. It was found that the higher the tax burden, the higher the returns of the companies, mainly for the year 2010 for both France and Germany.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί η αξία και το πληροφοριακό περιεχόμενο της φορολογικής επιβάρυνσης μεταξύ δύο περιόδων (tax surprise). Παρά τις ενδείξεις από την υπάρχουσα βιβλιογραφία ότι το tax surprise έχει διαχρονικά αξία, ελάχιστες έρευνες υπάρχουν που να διευρύνουν το θέμα για χώρες πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών ή να εξετάζουν συνθήκες που επηρεάζουν την πληροφόρηση αυτού. Για να διερευνηθεί ο παραπάνω στόχος χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τις χώρες Γερμανία και Γαλλία για τα έτη 2010 και 2015. Με την συγκεκριμένη έρευνα, εξετάζεται το πώς η φορολογική επιβάρυνση μεταξύ δύο περιόδων (tax surprise) και τα κέρδη μεταξύ δύο περιόδων (earnings surprise) σχετίζονται με τις αποδόσεις, τις τιμές των μετοχών και την αύξηση των κερδών. Διαπιστώθηκε ότι όσο μεγαλύτερη η φορολογική επιβάρυνση τόσο μεγαλύτερες οι αποδόσεις των εταιρειών κυρίως για το έτος 2010 για την Γαλλία και για την Γερμανία.
Λέξη κλειδί Φόροι
Φορολογία
Φόρος εισοδήματος
Tax surprise
Earnings surprise
Income tax
Διαθέσιμο από 2019-10-01 12:50:42
Ημερομηνία έκδοσης 10/01/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-10-01 12:50:42
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/